Privacy Information and Disclaimer

KERÄÄMME VERKKOSIVUSTON KAUTTA JA KÄSITTELEMME SEURAAVANLAISIA HENKILÖTIETOJA: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA SEURAAVIN OIKEUSPERUSTEIN:
Kun tilaat Progress in Mind ‑uutiskirjeen verkkosivustolta (tai teet tilauksen esimerkiksi messuilla tai tapahtumassa), keräämme ja tallennamme nimesi, sähköpostiosoitteesi, ammattisi, asuinmaasi, postinumerosi ja toimipaikkasi. Lisäksi kirjaamme tiedon siitä, suostutko ottamaan vastaan uutiskirjeitä Lundbeckilta.

Tarvitsemme mainittuja henkilötietoja suoramarkkinointiin eli toimittaaksemme sinulle sähköpostitse uutiskirjeitä, jos olet ilmoittanut haluavasi vastaanottaa niitä. 

Kysymme ammattia varmistaaksemme että olet terveydenhuollon ammattilainen, sillä sähköpostien sisältö (joka ei koskaan sisällä myynnin edistämiseen tarkoitettua aineistoa) sopii nimenomaan tälle ammattiryhmälle ja paikallinen lainsäädäntö ja muu alaan liittyvä säännöstö tai ohjeistus saattaa vaatia, että vastaanottaja on alan ammattilainen.

Oikeusperusteena on antamasi suostumus. 
Kun käytät Progress in Mind ‑verkkosivustoa, keräämme evästeiden kautta henkilötietoja, kuten tiedon siitä millaista selainta käytät, tietokoneesi IP-osoitteen ja verkkosijaintisi sekä tietoa tietokoneestasi. Välttämättömät evästeet: Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen mahdollistamalla perustoiminnot, kuten sivulla siirtymisen ja pääsyn sivuston suojatuille alueille. Verkkosivusto ei pysty toimimaan kunnolla ilman näitä evästeitä. 
Toiminnalliset evästeet: Toiminnalliset evästeet mahdollistavat sen, että verkkosivusto muistaa asiat, jotka vaikuttavat siihen, miten sivusto toimii tai miltä se näyttää, kuten valitsemasi kielen tai alueen, jolla asut. 
Tilastolliset evästeet: Keräämällä tietoja ja raportoimalla niistä tilastolliset evästeet auttavat verkkosivuston omistajia ymmärtämään, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustojen kanssa. 
Markkinointievästeet: Markkinointievästeitä käytetään seuraamaan kävijöitä verkkosivustoilla. Tavoitteena on näyttää sellaisia mainoksia, jotka ovat käyttäjän kannalta olennaisia ja kiinnostavia ja siksi arvokkaita julkaisijoille ja kolmantena osapuolena oleville mainostajille.
 
Oikeusperusteena on suostumus.
Välttämättömien evästeiden oikeusperusteena on Lundbeckin oikeutettu intressi tarjota käyttäjille verkkosivusto ja sen toiminnot.
 

Kootessamme henkilötietoja suoraan sinulta Progress in Mind ‑uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annat henkilötietosi vapaaehtoisesti. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa meille näitä tietoja. Ellet anna henkilötietoja, emme kuitenkaan pysty lähettämään sinulle uutiskirjettä. 

Kun keräämme henkilötietoja evästeiden kautta, niiden lähteenä on oma laitteesi.

Henkilötietojen vastaanottajat 

Lundbeck käyttää verkkosivuston operointiin tietojenkäsittelijöitä (IT-palvelujen tarjoajia ja isäntäpalveluita). Näillä kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on velvollisuus pitää tietosi luottamuksellisina ja suojata niitä riittävin teknisin ja organisatorisin keinoin vahingossa tai laittomasti aiheutuneelta tuhoutumiselta, häviämiseltä ja muutoksilta, luvattomalta paljastumiselta sekä väärinkäytöltä ja muulta laittomalta käsittelyltä. 

Lisätietoa evästeistä on niitä koskevissa toimintaperiaatteissa.

Tietojen säilytys

Lundbeck säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan kuin on kohtuullisesti arvioiden tarpeen niiden tarkoitusten vuoksi, johon ne on kerätty tai saatu, tai täyttääkseen sitä koskevat lakiin perustuvat tai eettiset raportointi- ja säilytysvaatimukset.

Oikeutesi rekisteröitynä 

Lundbeck suojaa henkilötietojasi ja oikeuksiasi rekisteröitynä kaikin tarvittavin ja riittävin toimenpitein.     
Sinulla on tiettyjä oikeuksia, joista kerrotaan seuraavassa. Huomaa, että jotkut seikat voivat rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää näitä oikeuksia. Esimerkiksi merkittävät yksityiseen etuun liittyvät asiat voivat estää sinua saamasta tietoja.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus pyytää saada tarkastaa, mitä henkilötietojasi Lundbeck käsittelee. Lundbeckin on annettava kopio käsittelemistään tiedoista lähtökohtaisesti ilmaiseksi tai elektronisesti, jos pyyntö on toimitettu yleisessä käytössä olevassa elektronisessa muodossa.

Korjaamisoikeus
Sinulla on oikeus korjata sinua koskevat väärät henkilötiedot ja täydentää epätäydelliset henkilötiedot.

Poisto-oikeus (oikeus tulla unohdetuksi)
Sinulla on oikeus sinua koskevien henkilötietojen poistoon.

Rajoitusoikeus
Sinulla on oikeus rajoittaa Lundbeckin sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja tehdään automaattisesti, sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot strukturoidussa, yleisesti käytettävässä, koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on oikeus siirtää nämä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle Lundbeckin estämättä, jos se on teknisesti mahdollista.

Kieltäytyminen

Sinulla on oikeus milloin tahansa omaan tilanteeseesi liittyvistä syistä kieltäytyä oikeutettuun intressiin oikeusperusteena perustuvasta henkilötietojesi käsittelystä, kuten tähän säännökseen perustuvasta profiloinnista. Kun olet käyttänyt kieltäytymisoikeuttasi, Lundbeck ei saa enää käsitellä henkilötietojasi, ellei se osoita käsittelylle sellaisia pakottavia, laillisia perusteita, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittely ole tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa, sinulla on oikeus milloin tahansa kieltäytyä niiden käsittelystä markkinointitarkoitukseen, kuten myös profilointiin sikäli kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Jos kieltäydyt henkilötietojen käsittelystä suoramarkkinointiin, Lundbeck ei saa enää käyttää niitä siihen tarkoitukseen.

 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaa että tämä ei vaikuta siihen, miten Lundbeck on käsitellyt henkilötietojasi ennen suostumuksen peruuttamista. 
Jos haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi tai sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Lundbeckin tietosuojavastaavaan (yhteystiedot seuraavassa).

Lundbeckin tietosuojavastaava

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Lundbeckilla, ota yhteyttä Lundbeckin tietosuojavastaavaan:

H. Lundbeck A/S
Data protection officer
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark

S-postiosoite: dataprivacy@lundbeck.com

Jos otat yhteyttä tietosuojavastaavaan, H. Lundbeck A/S käsittelee pyynnössä mainitsemiasi henkilötietoja käsitelläkseen pyyntösi ja vastatakseen siihen. Lue tällaista käsittelyä koskeva tietosuojailmoitus osoitteesta Lundbeck.com.

2. Suoraviestintä

Verkkosivuston kautta edelleen lähettämäsi tai toimittamasi kysymykset, kommentit, ehdotukset jne. tulevat olemaan – laajimmassa määrin mitä sovellettava laki sallii – Lundbeckin omaisuutta, ja niitä tullaan käsittelemään julkisina tietoina, joita Lundbeck saa käyttää oman harkintansa mukaan.

3. Vastuuvapauslauseke

Lundbeck vakuuttaa pyrkivänsä kohtuullisesti varmistamaan, että verkkosivuston sisältö on oikein ja ajan tasalla, mutta kaikki tiedot annetaan sellaisena kuin ne ovat. Lundbeck ei takaa eikä väitä niiden olevan paikkansapitäviä, oikeassa järjestyksessä, ajantasaisia eikä täydellisiä ja voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa tai korvata verkkosivuston tietoja sekä lakata pitämästä sivustoa ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivustolla voi olla tietoa sairauksista ja hoidoista. Ne on tarkoitettu vain yleiseksi ohjeeksi eivätkä ne saa koskaan korvata lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita. Siinä määrin kuin  sovellettava laki sallii, Lundbeck ei ota vastuuta mistään suorasta, satunnaisesta, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai määrätystä vahingonkorvauksesta, joka johtuu tälle sivustolle pääsystä tai sen sisällön käytöstä, mukaan lukien mahdolliset viruksista johtuvat vahingot, riippumatta siitä, kuinka oikein tai täydellistä sisältö on. Jos epäilet, että sinulla on terveydellinen ongelma, suosittelemme, että otat yhteyttä lääkäriisi.

4. Linkit muille verkkosivustoille

Tällä verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Lundbeck kiistää valvovansa millään lailla, olevansa missään suhteessa tai kannattavansa näitä sivustoja eikä se ole vastuussa mistään vahingosta tai vauriosta, joka johtuu kyseisten sivustojen sisällöstä. Linkit muille verkkosivustoille annetaan vain avuksi, ja Lundbeck kehottaa lukemaan näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöehdot ja tietosuojaperiaatteet.

5. Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisältö on tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien alaista. Yritysnimet, kauppanimet, logot ja kaikki tuotenimet ovat Lundbeckin omistamia tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien väärinkäyttö on kielletty. Verkkosivuston sisältöä ei saa kopioida muuta kuin henkilökohtaiseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön, siten että tekijänoikeutta ja muuta omistusoikeutta koskevat maininnat ovat mukana kopiossa. Minkään tällä verkkosivustolla olevan tiedon kopiointi, näyttäminen, lataus, muokkaus, jäljentäminen tai lähettäminen ilman Lundbeckin nimenomaista kirjallista suostumusta ei ole sallittua muuten kuin edellä on erikseen mainituissa tilanteissa.

6. Lapset

Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille eikä suunniteltu houkuttelemaan alle 18-vuotiaita. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja keneltäkään, jonka tiedämme olevan alle 18-vuotias.

7. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tämä tietosuojalauseke vastuunvapausehtoineen, sekä tämän sivuston sisältö ovat Suomen lain ja sen tulkinnan alaisia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Ellei osapuolten välillä päästä sovinnolliseen ratkaisuun, tästä tietosuojalausekkeesta, vastuuvapausehdosta tai niihin liittyvistä muista asioista mahdollisesti syntyvät kiistat ratkaistaan Suomessa, Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

8. Muutokset ja kysymykset

Tähän asiakirjaan tehtävistä muutoksista kerrotaan viipymättä tällä sivulla. Ole hyvä ja ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta tai verkkosivustosta yleensä.

You are leaving Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
The website is created by Lundbeck Finland for Finland healthcare professionals only.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country