Tietosuojailmoitus ja vastuuvapauslauseke

KERÄÄMME VERKKOSIVUSTON KAUTTA JA KÄSITTELEMME SEURAAVANLAISIA HENKILÖTIETOJA: HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA SEURAAVIN OIKEUSPERUSTEIN:
Kun tilaat Progress in Mind ‑uutiskirjeen verkkosivustolta (tai teet tilauksen esimerkiksi messuilla tai tapahtumassa), keräämme ja tallennamme nimesi, sähköpostiosoitteesi, ammattisi, asuinmaasi. Lisäksi kirjaamme tiedon siitä, suostutko ottamaan vastaan uutiskirjeitä Lundbeckilta.

Tarvitsemme mainittuja henkilötietoja suoramarkkinointiin eli toimittaaksemme sinulle sähköpostitse uutiskirjeitä, jos olet ilmoittanut haluavasi vastaanottaa niitä. 

Kysymme ammattia varmistaaksemme että olet terveydenhuollon ammattilainen, sillä sähköpostien sisältö (joka ei koskaan sisällä myynnin edistämiseen tarkoitettua aineistoa) sopii nimenomaan tälle ammattiryhmälle ja paikallinen lainsäädäntö ja muu alaan liittyvä säännöstö tai ohjeistus saattaa vaatia, että vastaanottaja on alan ammattilainen.

Oikeusperusteena on GDPR art. 6 (1) (f). Lundbeckilla on oikeutettu etu tarjota sinulle uutiskirjeitä, jos olet ilmoittanut haluavasi vastaanottaa niitä.
Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa siitä, miten käytät tätä verkkosivustoa ja miten käyttäydytte verkossa. Kerättäviä henkilötietolajeja ovat:
• IP-osoite, mukaan lukien verkkosijaintisi
• tietoja tietokoneestasi
• käytetty selain
• hakusanat
Käytämme vältämättömiä evästeitä, toiminnallisia evästeitä, tilastollisia evästeitä ja markkinointievästeitä. Katso täydellinen kuvaus näistä evästeistä evästeilmoituksestamme.
 

Oikeusperusteena on suostumus, GDPR art. 6 (1) (a).

Oikeusperusteemme välttämättömien evästeiden käytölle on oikeutettu etu, jotta voimme tarjota verkosivuston ja toimintoja käyttäjille, GDPR art. 6 (1) (f).

Evästeiden avulla kerätyt tiedot voidaan jakaa kolmansien osapuolien kanssa, jotka tarjoavat evästeitä, mukaan lukien liitännäiset (plug-in). Tietyissä tapauksissa Lundbeckin katsotaan olevan yhteisrekisterinpitäjä joidenkin näiden kolmansien osapuolien kanssa. Voit lukea lisää ja löytää linkin näiden kolmansien osapuolien tietosuojailmoitukseen evästeilmoituksestamme

 

Kootessamme henkilötietoja suoraan sinulta, annat henkilötietosi vapaaehtoisesti. Sinulla ei ole velvollisuutta antaa meille näitä tietoja. Ellet anna henkilötietoja, emme pysty lähettämään sinulle uutiskirjettä. 

Kun keräämme henkilötietoja evästeiden kautta, niiden lähteenä on oma laitteesi.

Henkilötietojen vastaanottajat 

Lundbeck käyttää verkkosivuston operointiin tietojenkäsittelijöitä (IT-palvelujen tarjoajia ja isäntäpalveluita). Näillä kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on velvollisuus pitää tietosi luottamuksellisina ja suojata niitä riittävin teknisin ja organisatorisin keinoin vahingossa tai laittomasti aiheutuneelta tuhoutumiselta, häviämiseltä ja muutoksilta, luvattomalta paljastumiselta sekä väärinkäytöltä ja muulta laittomalta käsittelyltä. 

Tietojen siirtäminen EU/EEA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojanne voidaan siirtää EU/EEA-alueen ulkopuolelle maahan, jossa ei tarjota riittävää suojaa. Lundbeck varmistaa, että tällaiset siirrot tehdään sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus tai varmistamalla, että tietojen vastaanottaja sitoutuu EU:n standardisopimuslausekkeisiin Lundbeckin kanssa. Standardisopimuslausekkeet ovat saatavilla täällä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914. 

Tietojen säilytys

Lundbeck säilyttää henkilötietojasi niin kauan kunnes peruutat uutiskirjeiden tilaamisen. Tämän jälkeen emme enää lähetä sinulle uutiskirjeitä. Henkilötietosi poistetaan vähintään kahden vuoden sisällä siitä kun olet peruuttanut suostumuksesi.
Lue lisää erilaisten keräämiemme evästeiden säilytysajoista evästekäytännöstämme.

Oikeutesi rekisteröitynä 

Lundbeck suojaa henkilötietojasi ja oikeuksiasi rekisteröitynä kaikin tarvittavin ja riittävin toimenpitein.     
Sinulla on tiettyjä oikeuksia, joista kerrotaan seuraavassa. Huomaa, että jotkut seikat voivat rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää näitä oikeuksia. Esimerkiksi merkittävät yksityiseen etuun liittyvät asiat voivat estää sinua saamasta tietoja.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus pyytää saada tarkastaa, mitä henkilötietojasi Lundbeck käsittelee. Lundbeckin on annettava kopio käsittelemistään tiedoista lähtökohtaisesti ilmaiseksi tai elektronisesti, jos pyyntö on toimitettu yleisessä käytössä olevassa elektronisessa muodossa.

Korjaamisoikeus
Sinulla on oikeus korjata sinua koskevat väärät henkilötiedot ja täydentää epätäydelliset henkilötiedot.

Poisto-oikeus (oikeus tulla unohdetuksi)
Sinulla on oikeus sinua koskevien henkilötietojen poistoon.

Rajoitusoikeus
Sinulla on oikeus rajoittaa Lundbeckin sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja tehdään automaattisesti, sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot strukturoidussa, yleisesti käytettävässä, koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on oikeus siirtää nämä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle Lundbeckin estämättä, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus milloin tahansa omaan tilanteeseesi liittyvistä syistä kieltäytyä oikeutettuun intressiin oikeusperusteena perustuvasta henkilötietojesi käsittelystä, kuten tähän säännökseen perustuvasta profiloinnista. Kun olet käyttänyt kieltäytymisoikeuttasi, Lundbeck ei saa enää käsitellä henkilötietojasi, ellei se osoita käsittelylle sellaisia pakottavia, laillisia perusteita, jotka ylittävät sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai ellei käsittely ole tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa, sinulla on oikeus milloin tahansa kieltäytyä niiden käsittelystä markkinointitarkoitukseen, kuten myös profilointiin sikäli kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Jos kieltäydyt henkilötietojen käsittelystä suoramarkkinointiin, Lundbeck ei saa enää käyttää niitä siihen tarkoitukseen.

 

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu omaan suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaa että tämä ei vaikuta siihen, miten Lundbeck on käsitellyt henkilötietojasi ennen suostumuksen peruuttamista. 
Jos haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi tai sinulla on asiaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Lundbeckin tietosuojavastaavaan (yhteystiedot seuraavassa).

Lundbeckin tietosuojavastaava

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä Lundbeckilla, ota yhteyttä Lundbeckin tietosuojavastaavaan:

H. Lundbeck A/S
Data protection officer
Ottiliavej 9
2500 Valby
Denmark

S-postiosoite: dataprivacy@lundbeck.com
Puhelinnumero: + 45 3630 1311 (kysy tietosuojavastaavaa/Data Protection Officer)

Jos otat yhteyttä tietosuojavastaavaan, H. Lundbeck A/S käsittelee pyynnössä mainitsemiasi henkilötietoja käsitelläkseen pyyntösi ja vastatakseen siihen. Lue tällaista käsittelyä koskeva tietosuojailmoitus täältä.

Valituksen tekeminen

Jos ette saa valitukseenne tyydyttävää ratkaisua Lundbeckilta, voitte kannella asiasta Suomen tietosuojavaltuutetulle:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Puhelinnumero: +358 29 56 66700
Sähköpostiosoite: tietosuoja@om.fi
Verkkosivu: www.tietosuoja.fi

2. Suoraviestintä

Verkkosivuston kautta edelleen lähettämäsi tai toimittamasi kysymykset, kommentit, ehdotukset jne. tulevat olemaan – laajimmassa määrin mitä sovellettava laki sallii – Lundbeckin omaisuutta, ja niitä tullaan käsittelemään julkisina tietoina, joita Lundbeck saa käyttää oman harkintansa mukaan.

3. Vastuuvapauslauseke

Lundbeck vakuuttaa pyrkivänsä kohtuullisesti varmistamaan, että verkkosivuston sisältö on oikein ja ajan tasalla, mutta kaikki tiedot annetaan sellaisena kuin ne ovat. Lundbeck ei takaa eikä väitä niiden olevan paikkansapitäviä, oikeassa järjestyksessä, ajantasaisia eikä täydellisiä ja voi milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa tai korvata verkkosivuston tietoja sekä lakata pitämästä sivustoa ilman ennakkoilmoitusta. Verkkosivustolla voi olla tietoa sairauksista ja hoidoista. Ne on tarkoitettu vain yleiseksi ohjeeksi eivätkä ne saa koskaan korvata lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen ohjeita. Siinä määrin kuin  sovellettava laki sallii, Lundbeck ei ota vastuuta mistään suorasta, satunnaisesta, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai määrätystä vahingonkorvauksesta, joka johtuu tälle sivustolle pääsystä tai sen sisällön käytöstä, mukaan lukien mahdolliset viruksista johtuvat vahingot, riippumatta siitä, kuinka oikein tai täydellistä sisältö on. Jos epäilet, että sinulla on terveydellinen ongelma, suosittelemme, että otat yhteyttä lääkäriisi.

4. Linkit muille verkkosivustoille

Tällä verkkosivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Lundbeck kiistää valvovansa millään lailla, olevansa missään suhteessa tai kannattavansa näitä sivustoja eikä se ole vastuussa mistään vahingosta tai vauriosta, joka johtuu kyseisten sivustojen sisällöstä. Linkit muille verkkosivustoille annetaan vain avuksi, ja Lundbeck kehottaa lukemaan näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöehdot ja tietosuojaperiaatteet.

5. Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisältö on tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien alaista. Yritysnimet, kauppanimet, logot ja kaikki tuotenimet ovat Lundbeckin omistamia tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien väärinkäyttö on kielletty. Verkkosivuston sisältöä ei saa kopioida muuta kuin henkilökohtaiseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön, siten että tekijänoikeutta ja muuta omistusoikeutta koskevat maininnat ovat mukana kopiossa. Minkään tällä verkkosivustolla olevan tiedon kopiointi, näyttäminen, lataus, muokkaus, jäljentäminen tai lähettäminen ilman Lundbeckin nimenomaista kirjallista suostumusta ei ole sallittua muuten kuin edellä on erikseen mainituissa tilanteissa.

6. Lapset

Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille eikä suunniteltu houkuttelemaan alle 18-vuotiaita. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja keneltäkään, jonka tiedämme olevan alle 18-vuotias.

7. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tämä tietosuojalauseke vastuunvapausehtoineen, sekä tämän sivuston sisältö ovat Suomen lain ja sen tulkinnan alaisia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Ellei osapuolten välillä päästä sovinnolliseen ratkaisuun, tästä tietosuojalausekkeesta, vastuuvapausehdosta tai niihin liittyvistä muista asioista mahdollisesti syntyvät kiistat ratkaistaan Suomessa, Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

8. Muutokset ja kysymykset

Tähän asiakirjaan tehtävistä muutoksista kerrotaan viipymättä tällä sivulla. Ole hyvä ja ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta tai verkkosivustosta yleensä.

You are leaving Progress in Mind
Hello
Please confirm your email
We have just sent you an email, with a confirmation link.
Before you can gain full access - you need to confirm your email.
The website is created by Lundbeck Finland for Finland healthcare professionals only.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country